O spoleńćnosti

KOVO - TOMIS s.r.o. je soukrom√° firma orientovan√° na zak√°zkovou v√Ĺrobu v oblasti stroj√≠rensk√© v√Ĺroby - dod√°vky kompletn√≠ch svaŇôencŇĮ vńć. obr√°bńõn√≠ pro energetiku, petrochemii, dopravn√≠ prŇĮmysl, v√Ĺrobce obr√°bńõc√≠ch strojŇĮ a zak√°zkovou v√Ĺrobu.

Specializujeme se na:

  • zak√°zkovou, z√°meńćnickou a karos√°Ňôskou v√Ĺrobu
  • v√Ĺrobu ocelov√Ĺch konstrukc√≠ z uhl√≠kov√Ĺch a uŇ°lechtil√Ĺch ocel√≠
  • mechanick√© opracov√°n√≠
  • d√≠lenskou mont√°Ňĺ
  • mont√°Ňĺ u z√°kazn√≠ka
  • konstrukci a v√Ĺvoj
  • logistiku v√Ĺrobku na m√≠sto poŇĺadov√© z√°kazn√≠kem

S√≠dlo spoleńćnosti: Olomuńćany 371 67903 okr. BLANSKO